css menu by Css3Menu.com

 

Biyogaz Yatırımlarını Geliştirme Derneğimizin  amacı

Kısa tanımı BİYOGAZDER olan Biyogaz Yatırımları Geliştirme Derneğimizin amacı biyogazdan elektrik enerjisi,ısı enerji, doğalgaz elde etme işlemleri için yatırımcıları ve kanun koyucuları bilgilendirme, örnek tesisler ortaya koymak, fizibilitelerine yardımcı olmak, danışmanlık hizmeti vermek,ülke için faydasını anlatmak, seminerler düzenlemek, bilimsel çalışmalarına destek vermek, biyogaz üretimin çevresel faydalarını anlatmak, biyogaz işlemi sonrası ortaya çıkan malzemelerin gübre, biyoyakıt gibi alanlarda kullanımını teşvik etmek, kalıcı politikalar üretilmesini sağlamak, biyogaz araştırmaları yapacak kuruluşlarla beraber çalışmak, dernek amaçlarına ulaşılmasını sağlamak için gerektiğinde kazanç paylaşmak gerektiğinde ekonomik kuruluşlar oluşturmak,biyogaz üretiminde ileri olan ülkelerdeki yasal uygulamaların ülkemizde uygulanmalarını sağlayacak düzenlemeleri takip etmek ve kanun koyuculara tavsiye etmektir.

Ülkemiz bilim adamları, akademisyenleri, öğrencileri, sanayicileri ve sivil toplum örgütlerini BİYOGAZDER çatısı altında bir araya getirerek fikir alışverişi yapmalarını sağlamak,Ülkemiz dahilinde yapılması düşünülecek yatırımların yenilenebilir enerji sektörüne doğru bir planlama ile katkısı olacağını düşünmekteyiz.

 

                                       
               
Copyright © 2015 Biyogaz Yatırımları Geliştirme Derneği | Site haritası | Kullanım koşulları| Hakkımızda