Biyogaz Depolama Tankı Biyogaz Enerjisi İle
Çalışan Elektrik Jeneratörü

Biyogaz Yatırımlarını Geliştirme Derneğimizin Amacı

Kısa tanımı BİYOGAZDER olan Biyogaz Yatırımları Geliştirme Derneğimizin amacı biyogazdan elektrik enerjisi,ısı enerji, doğalgaz elde etme işlemleri için yatırımcıları ve kanun koyucuları bilgilendirme, örnek tesisler ortaya koymak, fizibilitelerine yardımcı olmak, danışmanlık hizmeti vermek,ülke için faydasını anlatmak, seminerler düzenlemek, bilimsel çalışmalarına destek vermek, biyogaz üretimin çevresel faydalarını anlatmak, biyogaz işlemi sonrası ortaya çıkan malzemelerin gübre, biyoyakıt gibi alanlarda kullanımını teşvik etmek, kalıcı politikalar üretilmesini sağlamak, biyogaz araştırmaları yapacak kuruluşlarla beraber çalışmak, dernek amaçlarına ulaşılmasını sağlamak için gerektiğinde kazanç paylaşmak gerektiğinde ekonomik kuruluşlar oluşturmak,biyogaz üretiminde ileri olan ülkelerdeki yasal uygulamaların ülkemizde uygulanmalarını sağlayacak düzenlemeleri takip etmek ve kanun koyuculara tavsiye etmektir. Ülkemiz bilim adamları, akademisyenleri, öğrencileri, sanayicileri ve sivil toplum örgütlerini BİYOGAZDER çatısı altında bir araya getirerek fikir alışverişi yapmalarını sağlamak,Ülkemiz dahilinde yapılması düşünülecek yatırımların yenilenebilir enerji sektörüne doğru bir planlama ile katkısı olacağını düşünmekteyiz.

ADRES

Cevizli Mah. Cengiz Sok.
Suay Apt. No: 7/A
Maltepe-İstanbul

İLETİŞİM

Tel/Faks: +90 216 325 84 89
Tel: 0532 264 75 20

E-POSTA

info@biyogazder.org

BANKA HESAP NO

Akbank
Çiftehavuzlar Şubesi
Hesap No: TR430004600138888000075595

TOP